Copying Status

Page Type

                                                               20.04.2017

NAME OF PARTY Applicant's Name Name Of Court Date of Apply Date of Preparation of copy
Danish Vs State of H.P. S.A.Shekh CJM 20.4.17  
State of H.P. Vs Surinder Singh A.D.A CJM 20.4.17  
Nirmal Kumar Vs State of H.P. A.D.A Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
Subda Devi Vs Daulat Ram H.C.Sharma Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
Harinder Vs State V.R.Chauhan A.S.J 20.4.17 20.4.17
State of H.P. Vs Omprakesh P.P. A.S.J 20.4.17  
Surjan Vs Jaint V.R.Chauhan D.J. 20.4.17  
Amandeep Vs Haryan R Amit Aggrawal D.J. 20.4.17  
Amandeep Vs Haryan R Amit Aggrawal D.J. 20.4.17  
Jagjeet Kaur Vs Haryana R Amit Aggrawal D.J. 20.4.17  
Ravi Kumar Vs State S.A. Shekh D.J. 20.4.17 20.4.17
Jamaludeen Vs State S.A. Shekh D.J. 20.4.17 20.4.17
Gulsher Vs State Ajay Prajapatti D.J. 20.4.17 20.4.17
Beer Singh vs Daulat Ram H.C.Sharma Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
Daulat Ram Vs Beer Singh H.C.Sharma Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
Ashok Kumar Vs Nek Chand Arvind Bakshi D.J. 20.4.17  
Mast Ram vs Renuka Dam Rupesh Chauhan DJ 20.4.17  
Praveen Kumar vs State Parveen Kumar AsJ 20.4.17  
PNB VS MS Santoshi Trading Prashant Cjm 20.4.17  
Ujjagar vs Renuka JI Dam Rupesh Chauhan DJ 20.4.17  
Arsaht vs Balkeesh Begum Manish Jain Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
Raksha vs Deep Chand Manish Jain CJM 20.4.17  
Chet Ram vs Madan Lal Manish Jain Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
State of H.P. Vs Tokid Khan Wasim Khan JMIC 20.4.17  
State of H.P. Vs Sumer Chand Sunil Dut CJM 20.4.17  
Gurnam vs State Ajay Singh Chauhan ASJ 20.4.17 20.4.17
Ramkishan vs Bali Ram Ajay Singh Chauhan ADJ 20.4.17  
Bhagesh vs HP State Civil Suply Amit Aggarwal   Civil Judge(Sr.Div.) 20.4.17  
State vs Balbir Paramjeet JmiC 20.4.17  
Tulsi Ram vs Kaka Ram SP Kashyap Civil Judge(Jr.Div.) 20.4.17  
Ramsingh vS Ajay Singh Durga Ram Sharma CJM 20.4.17  
State vs Jatinder DA DJ 20.4.17  
Urmila vs Vijay CD Shah MACT I 20.4.17  
Virender Vs State RaJinder Singh ASJ 20.4.17 20.4.17

                                                                        21.04.2017

NAME OF PARTY Applicant's Name Name Of Court Date of Apply Date of Preparation of copy
Ashok Kumar Vs Vinod Kumar Lalit Sharma Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
Gurudawara Toka Sahib G.P. Lalit Sharma Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
Vijay Kumar Vs Anil Kumar Lalit Sharma C.J.M. 21.4.17  
Pradeep Kumar Vs Anand Agg. Mohd. Mansoor A.D.J. 21.4.17 21.4.17
Nisar Vs Shail Mohd. Mansoor A.D.J. 21.4.17 21.4.17
State Vs Sanjeet Walia A.D.A. JMIC 21.4.17  
Masjid Kachha Tank Vs Roshan Naveen Negi R.C.II 21.4.17  
Rishi Dev Vs Shaknot Amit Semwal R.C. 21.4.17  
Shivank Prakesh Vs Sec. H.P. B Surender Kumar Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
M/S Associated Vs Naval Agro Sandeep Chauhan Civil Judge(Jr. Div) 21.4.17  
Man Singh Vs Shanti Devi Sandeep Chauhan Civil Judge(Jr. Div) 21.4.17  
State Vs Rajender Virender Pal CJM 21.4.17  
Ashok Vs Wonder Product Prashant Thakur Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
Banto Vs Jogi Manoj Kumar Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
Shqueel Vs Wonder Product Prashant Thakur Civil Judge(Sr.Div) 21.4.17  
Deepak Kumar Vs State Vinay Thakur A.S.J. 21.4.17  

                                                                     22.04.2017

NAME OF PARTY Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Nek Singh VS State M Iqbal CJM 22.4.17  
Khazan Singh VS Manasvi AK Rewal SJ 22.4.17  
Raj Kumar vs Zamila Maish Jain CJ SR Div 22.4.17  
Khatoon Begum vs Abida Begum Maish Jain CJ JR Div 22.4.17  
State vs Harinder virender Pal JMIC 22.4.17  
Manish vs State Shashi Kant DJ 22.4.17 22.4.17
Jitender vs The Secretary Manish Kishore CJ SR Div 22.4.17  
Tarrnum vs Wasim Vipin Thakur Cjm 22.4.17  
State vs Sandeep Verma Aman Pundir CJM 22.4.17  
Rajesh VS State CDS Shah ADJ 22.4.17 22.4.17
Nand Lal vs State CDS Shah ADJ 22.4.17 22.4.17
Mohan VS State RS Tomar SJ 22.4.17 22.4.17
Ramia VS State RS Tomar SJ 22.4.17 22.4.17
Guman VS State RS Tomar SJ 22.4.17 22.4.17
Hari VS Arun Rghav Thakur   22.4.17  
Daulat vs Dharam Anuj Chauhan MACT II 22.4.17  
Durga vs Virender CDS Shah CJ JR Div 22.4.17  
MANi Ram vs Ramesh AS Shah CJ JR Div 22.4.17  
State vs Varun Amit Agarwal JMIC 22.4.17  
Deepa Arora vs Sumeet Veerdaman JMIC 22.4.17  
Chanda Devi vs Sushila M Iqbal CJ JR Div 22.4.17  
Masjid Ktcha Tnk vs Roshn M Iqbal RC II 22.4.17  
Khatoon VS Abida M Iqbal RC II 22.4.17  

                                                                      24.04.2017

NAME OF PARTY Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Vijay kumar vs State Ajay Prajapti ASJ 24.04.17 24.04.17
Jai Bahadur vs State Ajay Prajapti ASJ 24.04.17 24.04.17
Shri Ram transport vs Rajesh Amit Semwal Civil judge jr div 24.04.17  
Rishi dev vs Shokat Javed Sheikh Rent Controller II 24.04.17  
Smt Shanaaz vs Rehamaan A.K Pundir Senior sub judge 24.04.17  
Sundreman finance vs Lalit Mukul Garg Civil judge jr div 24.04.17  
Balinder vs State D. D. Bhardwaj DJ 24.04.17  
Sunder vs State D. D. Bhardwaj Dj 24.04.17  
OM prakash vs State Pradeep k saini JMIC 24.04.17  
Dinesh Vs Ramcharan N.K.Tomer A.D.J 24.04.17  
Sita Ram Vs Sant Ram Naresh Chauhan A.D.J. 24.04.17  
Neema Devi Vs Sant Ram Naresh Chauhan A.D.J 24.04.17  
Roop Chand Vs M/S Sawatex P Shakeel Ahmed D.J. 24.04.17  
Nand Lal Vs State Sandeep Sidhu A.S.J 24.04.17 24.04.17
Rajesh Kumar Vs State Sandeep Sidhu A.S.J. 24.04.17 24.04.17
Raj Kumar vs Sanjeev M. Iqbal MACT 24.04.17  

                                                                     25.04.2017

NAME OF PARTY Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Raj Kumar vs Sanjeev m. Iqbal MACT-I 25.04.17  
Rakhi Chauhan vs Amjale S A Sheikh DJ 25.04.17 25.4.17
Manju Devi vs Iffco S A Sheikh MACT-I 25.04.17  
Rakhai Chauhan vs NIC S A Sheikh MACTII 25.04.17  
Kulwant vs vishal s A Sheikh MACT-I 25.04.17  
Maya devi vs Iffco s A Sheikh MACT-I 25.04.17  
Arun vs state s A Sheikh ADJ 25.04.17  
Dhanbir vs Hari sharma Dhanbir singh ADJ 25.04.17  
Raj kumar vs Jamila m. Iqbal Civil judge sr div 25.04.17  
Santosh vs suraj Amit Aggarwal MaCT-I 25.04.17  
state vs ramlal Sunil Chauhan Sj 25.04.17  
Kiran Devi vs Ishan Amit Aggarwal MACT-I 25.04.17  
Jabir vs state S A Sheikh JMIC 25.04.17  
UCO BANK VS Maa Durga s A Sheikh civil judge jr div 25.04.17  
Vedprakash vs Reena Sandeep Chauhan Civil judge sr div 25.04.17  
Jeet vs Ranbir m. Iqbal Sj 25.04.17  
Vivek vs Darshanlal Sunil Chauhan Civil judge sr div 25.04.17  
Asha Thakur vs Rameshwar Asha Thakur CJM 25.04.17  
Hardev vs state Pradeep saini ADJ 25.04.17  
Revinder Kumar Vs State A.S.Shah A.S.J. 25.04.17 25.4.17
Santosh Devi Vs Jaswant Singh Kamal Jeet   A.S.J. 25.04.17  
State Vs Rajesh Bhardwaj Arvind Bhardwaj CJM 25.04.17  
Rajender Vs State Wasim Khan Civil Judge(Sr.Div) 25.04.17  
Asha Thakur Vs Rameshwer S.A. Shekh C.JM 25.04.17  
Krishan Kumar Vs shashi Bhushan T.R. Sharma Civil Judge(Jr. Div) 25.04.17  
State Vs Dheraj M.Iqbal JMIC 25.04.17  
State Vs Dligan CJM CJM 25.04.17  
Pawan Kumar vs Asha M.Iqbal Civil Judge(Jr. Div) 25.04.17  
Ram Chander Vs Bir Singh Aman Pundir D.J. 25.04.17 25.4.17
Sunita Vs shamshad Ali Ajay Chauhan DJ 25.04.17  
M/S Sahatro Vs Yash Pal S.A Shekh JMIC 25.04.17  
Mohinder vs Baikunth Dinesh Shrama CIvil Judge(Jr. Div) 25.04.17  
State vs Jitender Singh DA ADJ 25.04.17  
State vs Nirmal Singh ADA CJM 25.04.17  
State vs Ramesh ADA JMIC 25.04.17  
State Vs Joginder Singh ADA CJM 25.04.17  
Daulat Ram vs Raksha Subhash Thakur ADJ 25.04.17  
Dalip Singh vs Ramesh Subhash Thakur DJ 25.04.17  
State vs Neeta Ram DA Sj 25.04.17  

                                                              26.04.2017

Name of Party Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Sulakshna Vs State Manish Kishore S.J. 26.4.17 26.4.17
Stat Vs Ashish Mukal Garg S.J. 26.4.17 26.4.17
Yogesh Vs Kanta Devi S.A. Shekh A.D.J. 26.4.17 26.4.17
Yogesh Vs Kanta Devi S.A.Shekh A.D.J. 26.4.17 26.4.17
Kanika Vs Kanta Devi S.A.Shekh A.D.J. 26.4.17 26.4.17
Sonakshi Vs Kanta Devi S.A.Shekh A.D.J. 26.4.17 26.4.17
Ajay Chauhan Vs sunita A.K. Rewal A.D.J. 26.4.17 26.4.17
State Vs Gaurav Joshi S.P. Kashyap CJM 26.4.17  
State Vs Harmanpreet S.P. Kashyap P.J.J.B. 26.4.17  
Vijender Singh Vs Surdender S.P. Kashyap D.J. 26.4.17 26.4.17
Surender Vs Rupender Mohd. Mansoor A.D.J. 26.4.17 26.4.17
dhanbir Vs Harisaran Amit Semwal A.D.J. 26.04.17 26.4.17
Lahudeen Vs Gnesher Amit Semwal A.D.J. 26.4.17  
Balbir Singh Vs Kali Ram M.R. Sharma S.S.J. 26.4.17  
Sonakshi Vs Kanta Devi       26.4.17
Rohit Panwar vs state Kamaljeet Sharma S.J. 26.04.17  
Randhir vs state Virenderpal Civil judge sr div 26.04.17  
Sumitra vs UOI T R sharma MACT-I 26.04.17  
sumitra vs UOI T R sharma MACT-I 26.04.17  
State vs Narender S.A. Shekh JMIC 26.04.17  
State vs Harender Mukal Garg CJM 26.04.17  
State vs Raghubir mukal Garg CjM 26.04.17  
Mohit vs Shasly subash saini CJM 26.04.17  
Shrdmeni vs Jugmohan Virenderpal cIvil Judge(Jr. Div) 26.04.17  
Narender tomar vs Himuda T R sharma civil judge sr div 26.04.17  
state vs Balkishan Balkishan CJM 26.04.17  
Gulab singh vs Durga Surender singh JMIC 26.04.17  
Satish vs Durga Surender singh JMIC 26.04.17  
Babli vs Ravinder singh Sangeeta CJM 26.04.17  
Ratika vs Vishal A.K. Rewal Civil judge sr div 26.04.17  
State vs Rajender ADA CJM 26.04.17  
Ranu kashyap vs Vikas jheer neeraj kumar JMIC 26.04.17  
Ujjar singh vs Renuka dam Shrikant sharma Dj 26.04.17  
Uco Bank vs Rajinder singh lalit sharma Dj 26.04.17  
Manga ram vs Mohan lal Lalit sharma Ssj 26.04.17  
State vs Joginder Subash saini Cjm 26.04.17  
Sewati vs Rajinder Sk attri civil judge sr div 26.04.17  
state vs mohinder Devinder singh Cjm 26.04.17  
Dharam Prakesh Vs Amar Singh H.C.Sharma D.J. 26.04.17  
Mithlesh Vs Ravi Dut KamaljeetSharma A.D.J. 26.04.17  
State Vs Manmohan S.A.Shekh A.S.J. 26.04.17  
State Vs Narener Singh Sandeep Sidhu A.S.J. 26.04.17  

                                                                        27.04.2017

Name of Party Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Gauri Dutt Vs Tula Ram T.R.Sharma D.J. 27.4.17  
Jasbir Singh Vs State T.R. Sharma S.J. 27.4.17  
State Vs Mukesh A.S. Shah S.J. 27.4.17 27.4.17
Ramesh Kumar Vs Reliance Amit Aggrawal D.J. 27.4.17 27.4.17
Guman singh Vs Tulsi Ram Amit Aggrawal D.J. 27.4.17 27.4.17
Dharam Prakesh Vs Amar Singh Gaurav Sharma A.D.J. 27.4.17 27.4.17
State Vs Madan Gopal Vivek Mehta JMIC 27.4.17  
Shree Kutuji Ind VsSubhash R.s.Tomer Civil Judge (Jr.Div) 27.4.17 27.4.17
State Vs Kaushlya Devi D.A. S.J. 27.4.17  
Kanta Vs H.R.T.C. Vanita Singh A.D.J. 27.4.17  
Abdul Mazid Vs Surender Manish Jain D.J. 27.4.17  
Arun Kumar Vs Jagmohan Vivek Mehta D.J. 27.4.17  
Nirmla Devi Vs State D.A. A.D.J. 27.4.17  
Rajender Vs Rocky S.A. Shekh A.D.J. 27.4.17  
Kanta Devi Vs H.R.T.C. S.A. Shekh A.D.J. 27.4.17  
State Vs Bhav Singh Vinay Thakur CJM 27.4.17  
State Vs Maninder Singh A.D.A. CJM 27.4.17  
Nirmal Kumar Vs State Dinesh Sharma Civil Judge (Sr.Div) 27.4.17  
Krishan Lal Vs C.P.I.O. Kamaljeet Civil Judge(Sr.Div.) 27.4.17  
Magru Ram Vs Bali Ram H.C.Sharma Civil Judge(Sr.Div.) 27.4.17  
Mohd Ali Vs Shoket Ali Navneet Aggrawal Civil Judge(Sr.Div.) 27.4.17  
Nisha Vs Rocky Kamaljeet JMIC 27.4.17  
Raksha Devi Vs Meen Ram H.C.Sharma JMIC 27.4.17  
Jagmohan Vs Jagpal A.S. Shah Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Ram Kumar Vs Kamlesh Abhya Kant Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Jagmohan Singh Vs Jai Pal Manish Jain Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Rahul Chug Vs Janak Bhatach Manish Jain Civil Judge(Jr. Div) 27.4.17  
Dai Sara Vs Laxmi Manish Jain Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Ved Prakesh Vs Om Prakesh Kamaljeet Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Durrvesh Vs Vinod Kumar Y.D.Sharma Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Amba Shakti Vs Jagdev Sunil Chauhan Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17  
Bhagwan Dass Vs Bhagat Ram Sunil Chauhan Civil Judge (Jr.Div) 27.4.17  
Gulab Singh Vs Durga Packing Sunil Chuhan CJM 27.4.17  
Gain Chand Vs OmPrakesh Navneet Aggrawal Civil Judge(Jr.Div) 27.4.17 27.4.17
State vs Madan Gopal ADA JMIC 27.4.17  

                                                                     28.04.2017

Name of Party Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Mukesh Kumar Vs Erish Science Shakeel Ahmed D.J. 28.4.17  
Diksha Vs Mohni Naveen Negi Civil Judge(Sr.Div) 28.4.17  
Jai Singh Vs Naushad Khan Naveen Negi CJM 28.4.17 28.4.17
Vinay Kumar Vs Manjoor Khan A.K. Rewal Civil Judge(Sr.Div) 28.4.17  
Nitin Vs Shivalik Wasim Khan CJM 28.4.17  
Abdul Mazid Vs Surender Amit Aggrawal D.J. 28.4.17 28.4.17
Dhani Ram Vs State D.D.Bhardwaj D.J. 28.4.17  
Raksha Devi Vs Surender M.R.Sharma S.J. 28.4.17  
M/S Mittal Lime Vs Shiva Transport A.K.Rewal A.D.J. 28.4.17  
Sikendar vs Baldev J S Thakur MACT II 28.4.17  
Yashpal vs Sukhpal A K pundir JMIC 28.4.17  
Nand Lal vs Jai Chand Aman Punir Civil judge jr div 28.4.17  
State vs Rajesh S k kaushik Sj 28.4.17  
Mohan singh vs Narain singh Mohan singh Civil judge jr div 28.4.17  
Ram Gopal vs vidhya devi Sk Attrai Civil judge jr div 28.4.17  
Jeet Ram vs Ram kumar Vivek Mehta Civil judge jr div 28.4.17  
State vs Balbir V C Jain JMIC 28.4.17  
State vs Sarwan singh Lalit sharma JMIC 28.4.17  
Sudhri vs Anil Anil Civil judge jr div 28.4.17  
State vs Nirmal singh S p kayshap CjM 28.4.17  
State vs Mohinder S P kayshap CJM 28.4.17  
Surat Ram vs Vidya Devi S P kayshap Civil judge jr div 28.4.17  
Anjana vs Bhoop Singh Subhash Sharma JMIC 28.4.17  
Rahul vs Padam Dutt M Iqbal Civil judge jr div 28.4.17  
Amandeep vs Haryana Roadways Amit Aggrawal MACt II 28.4.17 28.4.17

                                                                         29.04.2017

Name of Party Applicant's Name Name Of Court Date OF Application Date of Preparation of copy
Dault Ram Vs Virender Surender Kumar S.J. 29.4.17  
Harijinder Singh Vs A.Z. Ansari Virender Pal Sharma S.J. 29.4.17