Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Former Judicial Officers

Page Type

District & Sessions Judge Rupnagar

Sr. No.

Name of  Judicial Officer

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Om Parkash Saini

21.08.1972

14.05.1973

2

Sh. Shamshad Ali Khan

01.06.1973

03.10.1975

3

Sh. Sharanjit Singh Grewal

23.10.1975

30.04.1977

4

Sh. Nirpinder Singh

07.05.1977

03.01.1978

5

Sh. Tara Singh Cheema

03.01.1978

02.04.1980

6

Sh. Radha Krishan Battas

02.04.1980

18.06.1980

7

Sh. Tara Singh Cheema

18.06.1980

31.10.1980

8

Sh. H.L. Randev

31.10.1980

27.06.1983

9

Sh. S.K. Jain

30.06.1983

01.09.1986

10

Sh. Amarbir Singh Gill

01.09.1986

19.04.1988

11

Sh. Pirthipal Singh Grewal

19.04.1988

31.12.1989

12

Smt. Bimla Gautam

01.01.1990

26.06.1991

13

Sh. K.S. Kauldhar

07.08.1991

25.07.1994

14

Dr. H.C. Modi.

25.07.1994

20.02.1996

15

Sh. S.S. Grewal

20.02.1996

01.06.1998

16

Sh. Amar Dutt

03.06.1998

08.02.1999

17

Sh. Maghar Khan

26.02.1999

16.09.2002

18

Sh. L.R. Roojam

16.09.2002

07.12.2002

19

Sh. Inderjit Singh

09.12.2002

09.11.2004

20

Sh. A.K. Sharma

25.11.2004

28.02.2006

21

Smt. Rekha Mittal

24.04.2006

04.04.2008

22

Sh. U.S. Gera

07.04.2008

19.10.2009

23

Sh. G.K. Dhir

21.10.2009

31.03.2012

24

Sh. M.S. Virdi

01.04.2012

30.11.2012

25

Sh. G.S. Gill

01.12.2012

10.06.2013

26 Ms. Amarjot Bhatti 05.07.2013 25.04.2016

Civil Judge (Sr. Divn)-Cum-Acjm Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Chanan Singh

12.11.1996

02.06.1998

2

Sh. T.R Bansal

03.06.1998

26.02.1999

3

Sh. Dharam Singh

04.03.1999

02.06.2000

4

Sh. D.S Malwai

02.06.2000

29.05.2002

5

Sh. B.S Sandhu

07.06.2002

29.11.2002

6

Sh. Ravinder Singh

03.12.2002

06. 06. 2003

7

Sh. A.S Grewal

07.06.2003

31.05.2006

8

Sh. Surinder Mohan

03.06.2006

29.02.2008

9

Smt. Jaswinder Sheemar

07.03.2008

02.04.2011

10

Sh. S.P Sood

03.04.2011

11.06.2011

11

Sh. Pushvinder Singh

11.06.2011

31. 03. 2012

12

Sh. K.S Sullar

16.11.2012

05.09.2013

13 Sh. Rajvinder Singh 15.04.2015 28.04.2016
14 Ms. Paramjit Kaur 29.04.2016 11.05.2017
15 Ms. Jasbir Kaur 12.05.2017 01.05.2018

Chief Judicial Magistrate-cum-ACJ(SD) Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. M.L.Sarpal

01.04.1994

08.06.1994

2

Sh. R.K Tyagi

16.11.1994

30.10.1995

3

Sh. Chanan Singh

31.10.1995

12.11.1996

4

Sh.T.R Bansal

12.11.1996

03.06.1998

5

Sh. Dharam Singh

03.06.1998

03.03.1999

6

Smt. Harpreet kaur

04.03.1999

28.05.1999

7

Sh. D.S Malwai

28.05.1999

02.06.2000

8

Sh. Balbir Singh

02.06.2000

31.5.2001

9

Sh. Ravinder Singh

08.06.2001

06.06.2003

10

Sh. Jasjit Singh Bhinder

07.06.2003

31.05.2006

11

Mrs. Harpreet Kaur Randhawa

03.06.2006

30.04.2007

12

Sh. Arunvir Vashisht

25.05.2007

29.02.2008

13

Smt. Mandeep Pannu

10.03.2008

03.11.2008

14

Sh. S.P Sood

27.11.2008

02.04.2011

15

Smt. Manjot kaur

03.04.2011

10.06.2011

16

Smt. Mandeep Kaur

10.06.2011

31.03.2012

17

Sh. K.S Sullar

06.06.2012

16.11.2012

18

Smt. Jagdeep kaur Virk

16.11.2012

17.09.2013

19 Sh. Rajvinder Singh 17.09.2013 15.04.2015
20  Ms. Jasbir Kaur 17.04.2015 11.05.2017

Addl. Civil Judge (Sr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Harpreet kaur

01.04.1998

04.03.1999

2

Sh. V.K Goel

06.03.1999

10.06.2002

3

Smt. Asha condal

05.04.2004

23.05.2007

4

Smt. Navjot Sohal

01.05.2007

08.04.2009

5

Sh. Gopal Arora

09.04.2009

05.04.2010

6

Smt. Mandeep Kaur

06.04.2010

10.06.2011

7

Smt. Manjinder Kaur

11.06.2011

31.03.2012

8      

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Punish Jindia

01.03.2000

13.08.2002

2 Ms. Komple Dhanjal 01.07.2013 28.04.2016
3 Sh. Tarunpreet Singh 29.04.2016 01.05.2018

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Lakhwinder Kaur

12.04.2000

13.08.2002

2 Sh. Anoop Singh 01.07.2013 28.04.2016

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Arun Kumar Aggarwal

14.05.2004

13.03.2007

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. A.S Shergill

14.05.2004

23.05.2005

2 Ms. Harsimranjit Kaur 19.05.2014 01.05.2018

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Kamal Varinder

15.12.2007

04.06.2008

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC, Rupnagar

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt Deepti Gupta

15.12.2007

05.04.2010

Mohali

Addl.Civil Judge (Sr. Divn)-Cum-SDJM, Mohali.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Mrs. Poonam Ratti

24.07.2006

24.05.2007

2

Sh. L.K. Singla

26.05.2007

07.04.2010

3

Sh. Amanpreet Singh

07.04.2010

08.04.2011

Civil Judge (jr. Divn)- Cum -JMIC, Mohali

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Arun Kumar Aggarwal

14.03.2007

23.05.2007

2

Sh. K.S Sullar

26.05.2007

07.04.2010

3

Sh. Amandeep Singh

07.04.2010

08.04.2011

Civil Judge Sr. Divn- Cum -CJM, Mohali

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. D.P Singla

08.04.2011

13.06.2011

2

Sh. Ajaib Singh

13.06.2011

31.03.2012

Kharar

Addl.Civil Judge (Sr. Divn)-Cum-SDJM, Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Neelam Arora

23.12.1997

07.06.2001

2

Smt. Preeti Sahni

14.09.2001

05.06.2003

3

Smt. B.K Bhatia

06.06.2003

09.04.2004

4

Smt. Poonam Ratti

15.04.2004

24.07.2006

5

Smt. Harpreet kaur

21.05.2007

10.03.2008

6

Sh. K.K. Goel

10.03.2008

02.04.2011

7

Sh. Munish Arora

03.04.2011

22.02.2012

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Sanjay Agnihotri

25.05.1999

10.08.2000

Civil Judge (Jr. Divn)- Cum - JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Harinder Sidhu

10.04.2000

17.07.2003

Civil Judge (jr. Divn)- Cum - JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Roshan Lal Chauhan

11.08.2000

10.01.2003

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Ranjan Kumar Khullar

06.06.2003

25.05.2006

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Harpreet kaur

19.05.2005

21.05.2007

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Mewa Singh

25.05.2006

21.11.2007

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Gopal Arora

25.05.2007

09.04.2009

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Surjeet Singh

21.11.2007

31.01.2011

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Kharar.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Smt. Shikha Goel

01.06.2009

31.03.2012

Dera Bassi

Addl. Civil Judge (Sr. Divn)-Cum-SDJM Dera Bassi

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Naval Kumar

03.04.2008

05.06.2008

2

Sh. Rakesh Kumar

06.06.2008

17.09.2009

3

Smt. Kiran Bala

19.09.2009

11.06.2011

4

Sh. Ranjeev Kumar

11.06.2011

31.03.2012

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Dera Bassi.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Raj Pal

09.04.2009

03.04.2011

2

Sh. Rupinder Singh

04.04.2011

31.03.2012

Anandpur Sahib

Addl. Civil Judge Sr. Divn-Cum-SDJM Anandpur Sahib

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. Baldev Singh

09.05.1997

17.05.2000

2

Sh. Ravinder Singh

19.05.2000

07.06.2001

3

Sh. Ashok Pal Batra

14.01.2001

09.06.2003

4

Sh. Ravinder Kumar Condal

05.04.2004

23.05.2007

5

Smt. Jatinder Walia

25.05.2007

05.04.2010

6

Sh. Pushvinder Singh

06.04.2010

11.06.2011

7

Sh. Kewal Krishan

11.06.2011

31.03.2012

8 Sh Amandeep Singh 17.09.2013 28.04.2016

Civil Judge (jr. Divn)-Cum-JMIC Anandpur Sahib.

Sr no.

Name of Judicial Officers

Date of Joining

Date of Relinquish

1

Sh. K.S Sullar

23.05.2000

07.06.2003

2

Smt. Harreet Kaur Kaleka

07.06.2003

12.06.2004

3

Sh. Baljinder Singh

25.05.2007

04.06.2008

4

Sh. Kapil Aggarwal

09.06.2008

02.04.2011

5

Sh. Kewal Krishan

04.04.2011

11.06.2011

6

Sh. Baljinder Singh

18.07.2011

31.03.2012

7 Sh Jaspreet Singh 17.09.2013 28.04.2016
8 Sh. Sachal Babbar 29.04.2016 01.04.2018

 

Front Page: 
No
Set Order: 
3