Police Station Wise Magistrate

Page Type

                        Police Station Wise Judicial Officer

                                                                

SL.No.

Name of Court

Name of Police Station

1.

SriSunil Kumar Modi,CJM

 

 

Saharsa,Simri-Bakhtiyarpur, Saurbazar,Bihara,Sonbarsa,

2.

Sri Ravi Ranjan Mishra

Sub Judge-I-cum-ACJM-I

 

Bangaon

3.

Sri Parbhakar Dutt Mishra

Sub Judge-III-cum-ACJM-II

Salkhua

4.

Sri Barejesh Panday

SubJudge-IV-cum-ACJM-III

 

Nauhatta

5.

Sri Satish Kumar Jha

Sub Judge-V-cum-ACJM-IV

 

Basnahi

6.

S.D.J.M. Saharsa

 

 Mahishi

7 Sri Manish Kumar, JM 1st Class,Saharsa Mahila PS
8 Sri Nayan Kumar,JM SC/ST PS