Court/Officer Wise Police Station Names

Page Type

Court/Officer Wise List of Police Station of Munger Judgeship
Sl. No. Court Name/Officer Name Sl.No. of P.S. Police Station Name
1 CJM 1 Kotwali
2 Kasim Bazar
3 Bariarpur
2 ACJM 1st 1 Naya Ram Nagar
2 SC/ST
3 ACJM 2nd 1 Sangrampur
2 Dharhara
3 Laraiya Tanrh
4 Jamalpur
4 ACJM 3rd 1 Mahila
2 Harinmar
5 ACJM 4th 1 Khargpur
2 East Colony
3 Tarapur
6 SDJM 1 Mufassil
2 Harpur
7 Sri Navin Kumar, JM 1st Class 1 Asarganj
2 Gangta