Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Former Judges Taluka Courts

Page Type

Former Judges at Taluka Court - Karsog

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. Bhim Chand

26-12-1988

11-05-1992

2

Sh. S. C. Kainthla

25-05-1992

16-08-1994

3

Sh. Prithvi Raj Sharma

15-09-1994

08-07-1996

4

Sh. Rajeev Sood

08-07-1996

15-06-1999

5

Sh. Prem Pal Ranta

16-06-1999

28-04-2003

6

Sh. Padam Singh Thakur

01-05-2003

01-05-2006

7

Sh. Pune Ram Pahadia

12-05-2006

06-12-2008

8

Sh. Pratap Singh Thakur

06-12-2008

24-07-2009

9

Sh. Avinash Chander

06-08-2009

07-07-2012

10

Sh. Surya Prakash

18-07-2012

30-09-2014

11

Sh. Subhash Chander Bhaseen

01-10-2014

16-01-2016

12

Sh. Nav Kamal

16-01-2016

Continue .....

 

Former Judges at Taluka Court - Gohar

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. Virender Thakur

20-04-2001

15-03-2004

2

Sh. Ranjeet Singh

15-03-2004

16-04-2007

3

Sh. Yajuvender Singh

23-04-2007

04-12-2009

4

Sh. Sidharth Sarpal

07-12-2009

23-07-2010

5

Sh. Dhiru Thakur

30-07-2010

03-04-2012

6

Sh. Mohit Bansal

12-04-2012

28-09-2014

7

Sh. Surya Parkash

01-10-2014

15-02-2016

8Sh. Ashok Kumar Continue....

 

Former Judges at Taluka Court - Jogindernagar

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. J.S. Tomar

31-08-1977

07-06-1980

2

Sh. J.L. Chauhan

05-01-1983

19-07-1984

3

Sh. S.S. Sen

10-08-1984

20-01-1987

4

Sh. Pritam Singh

20-02-1987

01-07-1989

5

Sh. J.S. Mahantan

17-07-1989

11-03-1993

6

Sh. Pritam Singh

26-03-1993

12-08-1994

7

Sh. Jintender Kumar Sharma

18-08-1994

03-08-1995

8

Sh. Rattan Singh Thakur

14-08-1995

12-06-1997

9

Sh. S.C. Kainthla

23-06-1997

16-04-2001

10

Sh. K.K. Sharma

26-04-2001

15-03-2004

11

Sh. Rajiv Bali

25-03-2004

02-05-2006

12

Sh. Hans Raj

08-05-2006

01-08-2009

13

Sh. Jia Lal Azad

06-08-2009

07-07-2012

14

Sh. Yajuvender Singh

08-07-2012

24-04-2014

15

Sh. Vishal Bhamnotra

25-04-2014

15-07-2017

16

Sh. Neha Sharma

19-07-2017

Continue .....

 

Former Judges at Taluka Court - Sarkaghat

Court No. 1

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. D.S. Negi

10-10-1974

14-07-1976

2

Sh. .K. Gupta

21-07-1976

18-05-1978

3

Sh. Inder Ram

25-05-1978

31-03-1979

4

Sh. Ram Lal

03-05-1979

18-01-1980

5

Sh. Samsher Singh

21-04-1980

02-06-1982

6

Sh. K.L. Sharma

29-10-1982

24-04-1985

7

Sh. L.R. Sharma

27-04-1985

21-04-1988

8

Sh. V.K. Gupta

02-05-1988

12-07-1988

9

Sh. D.S. Khenal

25-07-1988

27-09-1989

10

Sh. S.S. Sen

16-10-1989

15-03-1993

11

Sh. C.L. Kochaar

26-03-1993

28-12-1993

12

Sh. B.L. Soni

12-01-1994

01-10-1994

13

Sh. R.K. Sharma

26-12-1994

12-01-1996

14

Sh. M.K. Bansal

22-01-1996

07-06-1997

15

Sh. Rattan Singh Thakur

16-06-1997

16-04-2001

16

Sh. A.K. Sharma

30-04-2001

15-09-2003

17

Sh. Bhupesh Sharma

27-09-2003

02-05-2006

18

Sh. D.R. Thakur

15-05-2006

26-10-2009

19

Sh. Krishan Kumar

14-12-2009

07-05-2013

20

Sh. Vivek Sharma

20-05-2013

23-04-2014

21

Sh. Basant Verma

25-04-2014

10-03-2018

22

Sh. Harmesh Kumar

12-03-2018

Contiune ....

 

Former Judges at Taluka Court – Sarkaghat

Court No. 2

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. Jitender Kumar

25-04-2014

02-01-2017

2Sh. Vishal Continue ...

 

Former Judges at Taluka Court - Sundernagar

Court No. 1

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. V.K. Ahuja

17-08-1974

24-07-1976

2

Mrs. Aruna Kapoor

18-08-1976

30-04-1977

3

Sh. G.R. Sharma

01-06-1977

30-04-1979

4

Sh. Rameshwar Sharma

01-05-1979

31-10-1980

5

Mr. Geroge

07-01-1983

16-05-1984

6

Sh. D.D. Sharma

16-05-1984

20-05-1987

7

Sh. J.S. Mahantan

25-05-1987

05-07-1989

8

Sh. R.K. Verma

06-07-1989

20-06-1990

9

Sh. Purender Vaidya

02-07-1990

15-03-1993

10

Sh. Rattan Singh Thakur

26-03-1993

04-08-1995

11

Sh. J.K. Sharma

04-08-1995

07-06-1997

12

Sh. D.S. Khenal

16-06-1997

03-04-2001

13

Sh. Virender Sharma

26-04-2001

16-09-2003

14

Dr. Baldev Singh

26-09-2003

01-05-2006

15

Sh. Bhupesh Sharma

12-05-2006

11-02-2009

16

Sh. Jaswant Singh

06-08-2009

22-11-2010

17

Sh. Rajesh Chauhan

17-01-2011

26-03-2011

18

Sh. Aneesh Garg

06-04-2011

30-04-2013

19

Sh. Ranjeet Singh

17-05-2013

24-04-2014

20

Sh. Yajuvender Singh

24-04-2014

10-12-2014

21

Sh. Gaurav Sharma

15-12-2014

31-01-2017

22

Sh. Hitender Sharma

16-03-2017

Continue....

 

Former Judges at Taluka Court - Sundernagar

Court No. 2

Sr. No.

Officer Name

From

To

1

Sh. Subhash Chand Bhaseen

07-12-2006

29-07-2009

2

Sh. Dhiru Thakur

06-08-2009

19-07-2010

3

Sh. Nitin Mittal

27-07-2010

31-12-2012

4

Sh. Anish Kumar

27-08-2013

16-01-2016

5

Sh. Kuldeep Sharma

16-01-2016

Continue....

 

Front Page: 
No