Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Judges

Page Type
Administrative Judge
 

Hon'ble Mr. Justice Ravi Malimath

Judge, High Court of Karnataka,

(Administrative Judge for KODAGU District)

Bengaluru.

                                                                

Present Judge
 
                                                                          Sri.Kadloor Satyanarayanacharya,
 

                                                                                    Prl. District and Sessions Judge,

                                                                                     Prl. District and Sessions Court,

                                                                                                              Kodagu-Madikeri

   
   
LIST OF DISTRICT PAST JUDGES IN KODAGU DISTRICT FROM 1.1.1982
Sl. No.
Name of District and Sessions Judge
From
To
1
S.R.Venkatarama
01.01.1982
26.02.1983
2
S.B.Tambad
27.02.1983
26.05.1984
3
B.C.Siddappa
14.06.1984
02.05.1987
4
K.B.Vaidya
01.06.1987
31.03.1989
5
R.L.Agnihotri
01.06.1989
12.11.1990
6
J.Chandrashekaraiah
01.12.1990
14.05.1992
7
D.R.Sundaresh
01.06.1992
07.11.1992
8
N.S.Sangolli
16.11.1992
14.12.1992
9
M.S.Rajendra Prasad
17.12.1992
07.05.1993
10
Shankaranarayana Bhat
01.06.1993
30.06.1996
11
B.N.Balakrishna
01.07.1996
14.12.1998
12
Huluvadi.G.Ramesh
14.12.1998
10.02.1999
13
Jawad Rahim
11.02.1999
08.03.2000
14
K.N.Nagendra Kumar
09.03.2000
15.05.2000
15
Basawanthraya Patil
22.05.2000
26.05.2001
16
K.Govindarajulu
28.05.2001
24.05.2003
17
K.B.Lenkannavar
26.05.2003
22.05.2005
18
R.Venkatesh
23.05.2005
31.01.2009
19
Srikanth Babladi
07.02.2009
11.05.2009
20
Ashok G.Nijagannavar
11.05.2009
11.05.2012
21
S.R Somasekhara 21.05.2012 25.01.2014
 22
Chandrashekhara B Hipparagi
07.02.2014 28.08.2014
23 Sri.Master RKGMM Mahaswamiji 04.09.2014

23-05-2018

24 Sri. Kadloor Satyanarayanacharya 28.05.2018  
Present Judges List
Sl No. Name of the Presiding Officer Designation
1 Sri.Kadloor Satyanarayanacharya Prl. District and Sessions Judge, Kodagu, Madikeri
2 Vacant Labour Court, Madikeri (Concurrent Charge Prl District & Sessions Judge, Kodagu Madikeri)
3 Sri. Pavanesh D I Addl.. District and Sessions Judge, Kodagu, Madikeri
4 Vacant  III Addl District and Sessions Judge, Kodagu, Madikeri (Concurrent Charge  1st Addl District & Sessions Judge, Kodagu Madikeri)
5 Smt.B.G.Ramaa II Addl.. District and Sessions Judge, Kodagu, Madikeri (Sitting at Virajpet)
6 Sri. Vijay Kumar Senior Civil Judge & CJM, Kodagu, Madikeri
7 Sri Jayaprakash D R Senior Civil Judge & JMFC, Virajpet.
8 Vacant Addl.Civil Judge & JMFC, Madikeri.
9 Sri.Manu B K Addl Civil Judge & JMFC, Virajpet
10 Vacant Civil Judge & JMFC, Madikeri
11 Sri Shivanand Laxman Anchi Prl.Civil Judge & JMFC, Virajpet.
12 Parashuram Fakeerappa Doddamani

Senior.Civil Judge & JMFC, Somwarpet.

13 Sri.S.S. Bharath

Prl.Civil Judge & JMFC, Somwarpet.

14 Sri S. Natraj Civil Judge & JMFC, Kushalnagar.
15 Sri.Mohana Gowda M.E

Civil Judge & JMFC, Ponnampet

 

16 Smt. Noorunnisa Senior Civil Judge, OOD Member Secretary, District Legal Services
Authority

 

Front Page: 
No
Set Order: 
4