Click here to download Mobile App for Android

Click here to download Mobile App for iOS

Legal Aid Counsels, Trained Mediators, Panel of Legal Practitioners in DLSA

Page Type

List of Trained Mediators in DLSA, Kangra at Dharamshala.

 

S.No.

Name of the Mediator

Contact Number

1.

Sh. Tek Chand Rana

94181-01894

2.

Sh. Pushkar Sharma

94180-97013

3.

Sh. K.S. Thakur

01892-224434

4.

Sh. K.C. Sharma

98052-92501

5.

Sh. K.C. Thakur

98051-85364

6.

Sh. Ved Bhushan Kaistha

94180-44146

7.

Sh. Sarjeevan Kumar Gupta

94180-86801

8.

Smt. Shail Bharti

94183-09078

9.

Smt. Latika Thakur

94184-27969

10.

Sh. V.K. Prashar

94188-04510

11.

Sh. Yash Pal Sharma

98161-80628

12.

Sh. Vikram Sharma

94180-79486

13.

Sh. R.C. Puri

94180-08118

 

 

 

 

 

 

List of Panel of Legal Practitioners in DLSA Kangra.

 

Sr. No.

Name of Advocate

Contact Number

 1.  

Sh. Ajay Thakur

94187-09022

 1.  

Sh. Anand Sharma

98166-28240

 1.  

Sh. Anil Kumar

96256-37056

 1.  

Sh. Ankur Abroi

94180-87910

 1.  

Sh. Anuj Kumar

94590-72361

 1.  

Sh. Babu Ram

94182-88404

 1.  

Sh. Dinesh Kumar

94590-73988

 1.  

Sh. Ishant Guleria

94188-77111

 1.  

Sh. Jitender Rana

94180-18983

 1.  

Sh. Kamal Kishore

98161-88047

 1.  

Sh. Manish Chand Katoch

94181-01684

 1.  

Sh. Manjeet Saini

94181-43294

 1.  

Sh. Mohit Kumar Dhiman

98160-11100

 1.  

Sh. Nikhil Sharma

98160-72734

 1.  

Sh. Pankaj Sharma

98177-12362

 1.  

Sh. Pushkar Sharma

94180-97013

 1.  

Sh. R. K. Azad

88947-40169

 1.  

Sh. Rajeev Sharma

94180-55709

 1.  

Sh. Ram Lal

94181-92319

 1.  

Sh. Rohit Panchkaran

94180-94503

 1.  

Sh. Rohit Sharma

94185-57746

 1.  

Sh. Sandeep Kumar

97365-73429

 1.  

Sh. Sanjay Kumar Walia

94590-64440

 1.  

Sh. Shishir Kumar

94180-13946

 1.  

Sh. Sumesh Raj Dogra

94180-80721

 1.  

Sh. Sumit Kumar Chaudhary

98162-83070

 1.  

Sh. Sushil Kumar

98821-16403

 1.  

Sh. Sushil Kumar Narotra

70189-77515

 1.  

Sh. Tarun Sharma

94181-01920

 1.  

Sh. Teveich Sanghoie

98163-20455

 1.  

Sh. Vijay Kumar

94181-92297

 1.  

Sh. Vikas

88945-38204

 1.  

Sh. Vikramjit Sharma

94180-79486

 1.  

Sh. Vishav Kirti Prashar

97366-34899

 1.  

Sh. Yogesh Sharma

98172-23281

 1.  

Mrs. Jaswinder Kaur

98058-18601

 1.  

Mrs. Nitika Sharma

98052-29245

 1.  

Mrs. Nivedita Goswami

98161-60316

 1.  

Mrs. Shail Bharti

94183-09078

 1.  

Ms. Bobby Maratha

94594-56358

 1.  

Ms. Gurpreet

89880-36399

 1.  

Ms. Neelam Jariyal

78071-83914

 1.  

Ms. Preeti Rajput

94185-15185

 1.  

Ms. Priya Sharma

70186-17182

 1.  

Ms. Rama Devi

98050-31684

 1.  

Ms. Richa Vashisht

98826-60303

 1.  

Ms. Sonika Devi

88946-59418

 1.  

Ms. Himali Thapa

97365-01939

 1.  

Ms. Meenakshi

96250-66570

 1.  

Sh. Vinesh Dhiman

98162-82013

 1.  

Mrs. Bharti Kalia

98161-71672

 

 

Remand Counsels

1.

Sh. Gaurav Sharma, Advocate

94187-97008

Sessions Judge, Kng at Dsala

2.

Sh. Vijay Kumar, Advocate

94181-92297

ADJ-I, Kng at Dsala

3.

Ms. Jaswinder Kaur Batra, Adv.

98058-18601

ADJ-II, Kng at Dsala

4.

Sh. Dinesh Kumar, Advocate

94590-73988

ADJ-III, Kng at Dsala

5.

Ms. Rama Devi, Advocate

94592-29934

Executive Magistrate, Dsala

6.

Sh. Susheel Kumar Narotra, Adv.

98821-16403

CJM Dharamshala

7.

Ms. Gurpreet, Advocate

89880-36399

JMIC-I Dharamshala

8.

Sh. Pankaj Sharma, Advocate

88948-99425

JMIC-II Dharamshala

 

Front Page: 
No